Jak uspět při školení požární ochrany?

Zaměstnavatelé musí pravidelně řešit povinná školení zaměstnanců, kam patří i školení požární ochrany. Stále častěji volí online formu.

Být úspěšným podnikatelem a zaměstnavatelem, na kterém se s pokutami nevyřádí každý úředník, znamená nemálo administrativy. K té patří i organizování potřebných vzdělávacích akcí. Především těch, která jsou povinná ze zákona – ať již se jedná o školení BOZP, školení požární ochrany, nebo třeba školení řidičů. Existuje však i celá řada dalších, povinných či dobrovolných, jež chce či musí zaměstnavatel svým zaměstnancům nabízet.

Pandemie naučila firmy pracovat online

Online školení firmy výrazně proměnily. Už se neškolí tím, že vám někdo podstrčí papír o několika bodech či stránkách k podepsání, že jste prošli školením. Ty odpovědnější firmy zas nemusí utrácet obří částky za externí docházení mimo firmu, ale ani najímat drahé specialisty pro školení v rámci podniku. Vzdělávání online je pro firmy levnější, přitom je u něj garantovaná úroveň a baví i zaměstnance. Neobírá žádnou ze stran o drahocenný čas, z proškolení jsou výstupy a je jednoduché organizovat i školení s povinným proškolováním.

Školení požární ochrany na klíč

Školení BOZP a PO patří mezi povinná. Školení požární ochrany musí absolvovat každý zaměstnanec jako vstupní školení. Rozlišuje se školení bez zvýšeného požárního nebezpečí a se zvýšeným i vysokým požárním nebezpečím. Ta nabízí e-learning platforma společnosti PREVENT. Jde o nadstandardně zpracovaná školení, která seznamují s právními předpisy v oblasti PO, se zásadami prevence požáru na pracovišti, na dalších místech výkonu činnosti, s použitím prostředků PO, s postupy evakuace při vzniku požáru, s povinnostmi zaměstnanců apod. Školení požární ochrany na platformě INSTRUCTOR mají vysokou obsahovou, ale též grafickou úroveň. Jsou srozumitelná, záživná, podrobně zpracovaná a užitečná.

Dokumentace PO od profesionálů

Povinností zaměstnavatelů není jen školit zaměstnance v oblasti BOZP a PO, ale rovněž musí být v každé firmě zpracována dokumentace PO. Nechte si tuto dokumentaci zpracovat na klíč profesionály. Dokumentace PO je nutné zpracovat na základě požadavků zákona o požární ochraně a vyhlášky o požární prevenci. Jde o poměrně velký rozsah různých materiálů, a ne každý má ve firmě na podobnou oblast specialisty. Řada odborných externistů má zas vysoké finanční nároky na zpracování této dokumentace. 

Opět však lze využít možnost nechat si tuto dokumentaci zpracovat firmou PREVENT. Ta je pro vás pak následně schopna rovněž online formou školit zaměstnance v oblasti PO, a nejen v té. Společnost se specializuje na školení zaměstnanců v celé řadě oblastí. Školicí platforma INSTRUCTOR společnosti PREVENT je schopna hlídat termíny školení, nabízí kvalitní vzdělávací materiály i záživnou formu školení, testování znalostí, vydává certifikáty a nabízí podrobné reporty pro zaměstnavatele. Jde o levné a praktické řešení, jak vyřešit školení zaměstnanců.

Diskuze

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient