Zdraví a bezpečnost zaměstnanců je v době pandemie tématem č. 1 pro společensky zodpovědné firmy

Zvláště v době pandemie, ale i po ní je pro společensky zodpovědné firmy tématem číslo 1 zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Zdravý zaměstnanec a jeho bezvadné podmínky k práci přinášejí firmám nesporné výhody v podobě vyšší efektivity a také loajality zaměstnanců.

Zodpovědné firmy tak například testovaly na COVID-19 ještě dříve, než to bylo povinné, řada z nich v testování pokračuje buď na pravidelné bázi, nebo náhodně případně testuje alespoň ty zaměstnance, kteří se vracejí do kolektivu z dovolených. Také se aktivně podílely na trasování a dohledávání kontaktů s infikovanými zaměstnanci. Tento soubor opatření obvykle mají ve firmách na starosti vedoucí pracovníci, zodpovědní za tzv. pracovnělékařské a BOZP služby.

Pracovnělékařské služby jsou hojně využívané nejen velkými nadnárodními podniky, ale také menšími firmami, kde hrozí potenciálně vyšší riziko zranění, případně nákazy. Aby však měly tyto služby opravdu pozitivní efekt, musí být opravdu kvalitní. Některé firmy na to mají vlastní proškolené zaměstnance, jiné volí cestu externích dodavatelů. Jednou z předních českých firem je například společnost PREVENT.

Zdraví zaměstnanců by mělo být na první místě

Hlavním důvodem, proč si objednat pracovnělékařské služby u PREVENTU, je prozkoumání, případně v rámci prevence i zajištění duševního a fyzického zdraví zaměstnanců dané firmy, úřadu či organizace.

Tento druh služeb lze pro zjednodušení roztřídit do tří kategorií:

  • hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců či uchazečů,
  • dohled na pracovišti
  • a poradenské služby.

Pojďme si každou kategorii jednotlivě rozebrat.

Hodnocení zdravotního stavu

Každý zaměstnanec, případně uchazeč, musí splnit určité podmínky a schopnosti pro práci v daném provozu. A mezi tyto podmínky patří i zdravotní stav. Ten by měl být odpovídající nárokům zaměstnavatele.

K tomu slouží pracovnělékařské prohlídky, které mohou být vstupní, výstupní, mimořádné následné či periodické. Během těchto prohlídek je často nutné zhodnotit celou řadu vlivů, případně provést zátěžové testy, které vycházejí z možných rizik plynoucích z pracovního prostředí.

Dohled na pracovišti

Dohled na pracovišti je velice důležitý hlavně z důvodu prevence úrazů či jiných zdravotních potíží. Za relativně krátkou dobu je tak možné zjistit různé větší či menší prohřešky, ať již spojené se samotnou prací či místem, jejichž odstraněním bývá obvykle zvýšena bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Někdy dost radikálně.

Poradenské služby

Stejně jako odborný dohled, tak i poradenství může mít velký vliv na bezpečnost.

Výhodou společnosti PREVENT je mimo jiné i schopnost přizpůsobovat se moderním metodám a technologiím. Proto také její školení BOZP může probíhat formou online kurzů.

Absence fyzického kontaktu však neznamená snížení kvality školení. Často je to právě naopak. Veškerý materiál je připraven maximálně srozumitelně a graficky dostatečně poutavě a názorně. Dokonce je částečně i interaktivní, což ještě více napomáhá porozumění obsahu. Je zde pamatováno i na zaměstnance, co nehovoří česky. Obsah je k dispozici i v anglickém jazyce.

PREVENT rovněž nabízí objednat si online kurzy první pomoci. Je jasné, že ani při sebelepší prevenci a školení zaměstnanců se nedá zcela eliminovat možnost úrazu. Pokud k němu však dojde, je vhodná náležitá příprava.

I tento kurz má moderní podobu a je k dispozici online. Po jeho absolvování by měl mít každý zaměstnanec alespoň rámcovou představu o základních postupech během záchrany života a zdraví. I zde je možné učit se interaktivní formou a vyzkoušet si celou řadu modelových situací.

Právě interaktivita může často napomoci k lepšímu vstřebání informací a následnému použití v praxi. Správně poučený zaměstnanec může svému kolegovi zajistit vhodnou péči do příchodu lékařské pomoci.

Diskuze

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient