Jak správně zvolit školení z bezpečnosti práce

Kdo je zaměstnancem, musí pravidelně absolvovat školení BOZP. Na první pohled to vypadá jako zbytečné, ale opak je pravdou. K čemu všemu je dobré?

Co je to BOZP

Představte si, že nastoupíte do nového zaměstnání. Jste tam pár dní, a ještě se v něm příliš neorientujete, když najednou vypukne v kuchyňce požár od mikrovlnné trouby. Co teď? Jak se zachovat? A problém je na světě, protože ani nevíte, kde je hasicí přístroj. A jestli vůbec nějaký na pracoviště je. Pokud ale před nástupem do zaměstnání absolvujete školení BOZP neboli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a budete zároveň během výkladu školitele dávat pozor, zjistíte řadu důležitých informací, které vám ve výše popsané situaci mohou pomoci.

Povinností zaměstnavatele je, aby provedl školení zaměstnanců a každého nového pracovníka řádně proškolil a seznámil s opatřeními, která mají za úkol zamezit vzniku ohrožení, poškození zdraví i ztrátám na životech pracovníků. I takové zaměstnání v kanceláři se může proměnit v horor, když na pracovišti začne nenadále hořet.

Co musí zaměstnavatel vše v rámci BOZP zajistit

Kromě školení zaměstnanců musí zaměstnavatel vést také dokumentaci BOZP a PO. Patří sem zejména Registr rizik, Traumatologický plán, Požární řád, Evakuační řád a Požární kniha. K tomu je třeba každoročně zajistit prověrky BOZP a PO na všech svých pracovištích, vybavit je hasicími přístroji, požárními uzávěry a vodovody. Součástí BOZP je i lékařská prohlídka v zařízení, s nímž má zaměstnavatel smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb. Povinností nového zaměstnance je pak se dostavit na prohlídku ke smluvnímu závodnímu lékaři.

Zaměstnavatel musí též vést Knihu úrazů, v níž se evidují všechna zranění, ke kterým na pracovištích došlo v rámci vykonávání pracovních činností. Na základě těchto zápisů je pak zaměstnavatel povinen udělat opatření, aby se úrazy neopakovaly.

Vzdělávání online

Víte, že existuje i online školení BOZP? Jedná se o praktickou službu pro zaměstnance, kteří se z důvodu svých pracovních povinností školení nemohou zúčastnit osobně. E-learning je pohodlným a osvědčeným způsobem, jak dostát povinnostem, které zaměstnavatel vůči svým zaměstnancům má. Součástí interaktivního vzdělávání online je také test a certifikát neboli záznam o školení, a to podle příslušné legislativy. Nejvíce se tento způsob vzdělávání online osvědčil během koronavirové pandemie, kdy bylo nemožné uskutečnit školení ve větším počtu lidí.

Jedná se o moderní způsob vzdělávání, který mezi zaměstnavateli získává na oblibě. Je to dáno i tím, že není třeba uspořádat školení s osobní účastí zaměstnanců, což také zabere určitý čas. Místo toho se jednotliví pracovníci vyškolí prostřednictvím vzdělávací platformy sami a v době, která jim nejlépe vyhovuje. Pro zaměstnavatele to také znamená úsporu financí.

Diskuze

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient