Dělejte to, co ostatní nedělají

K tomu, aby se stal člověk úspěšným, opravdu úspěšným, musí dělat to, co ostatní lidé nedělají. Cesta za úspěchem je hodně trnitá a složitá. Je již mnoho článků, knih a rozhovorů s úspěšnými lidmi, protože zájem o to, jak se stát úspěšným je opravdu velký. Úspěch, v jakékoli oblasti, v jakékoli disciplíně, vždy poukazuje na několik základních rysů, jak ho bylo dosaženo. Na druhé straně bylo i mnoho nepravdivých informací jak k úspěchu dojít. Mnoho lidí věří, že stačí pouze věřit, ale fakta dokazují, že víra je málo, chtít už je trochu víc, ale jen organizovaná práce a stále práce je oním počátečním klíčem k možnému nástupu na schody úspěchu. Pojďme se tedy podívat na to, co to znamená být úspěšný, jak se úspěšní lidé vyznačují a jak lze úspěchu dosáhnout.

Co znamená být úspěšný?

Každá kultura i jedinec může vidět úspěch vždy v jiném měřítku. Úspěšný mohu sám pro sebe a pro své nejbližší být, ale v oku cizích lidí být úspěšný nemusím. Být úspěšný ve své logické podstatě znamená, že člověk žije tak, jak sám chce, podle svých představ a dosahuje cílů, které si sám zvolí. Má již vytvořené zdroje ke svému růstu a prosperitě. Úspěšný člověk je ten, který nezmění svůj styl života i kdyby vyhrál nezměrné množství peněz kupříkladu v loterii ze dne na den, není tím oním otrokem peněz, ale již našel své místo v životě a skutečně něčeho dosáhl, je přínosem pro společnost, lidstvo. Úspěšní lidé jsou obvykle ikony, které nám jdou příkladným životem a jsou pro nás mnohdy informačním zdrojem proto, jak se můžeme zlepšovat my sami.

Jak se vyznačují úspěšní lidé.

Rozhovory a životopisy o úspěšných lidech vždy produkují několik hlavních rysů. Ovšem jeden hlavní rys mají společný všichni. Dělají to, co je baví. Vždy říkají a konstatují „miluji to, co dělám“. Další rys, který mají úspěšní lidé je, že neustále systematicky pracují a to bez ohledu na to, zda se jim chce, nebo nechce. Každý úspěšný člověk nejen, že má, ale musí mít vizi, která se skládá z dílčích cílů. Dále mají jasný řád a organizovaně uspořádáný život. Mají vytvořené návyky, které jim umožňují budovat intelektuální formy chování a díky těmto formám mohou budovat svou osobnost. Jsou vysoce disciplinovaní a houževnatí. Disciplína jim umožňuje být neustále v pohybu. Jejich disciplína se přetaví do houževnatosti a v této fázi již dokáží překonávat překážky. Úspěšní lidé se umí rychle rozhodovat a neustále postupují kupředu. Neuspokojují je pochvaly a selhání přechází na důstojné úrovni. Úspěšní lidé obvykle umí rozvíjet svůj potenciál a neustále brousí svou povahu. Úspěšní lidé ví, kdy budou pracovat, kdy budou odpočívat, kdy se budou věnovat rodině či přátelům, jednoduše řečeno, v žádném případě nemarní svůj čas ze dne na den. Úspěšní lidé mají naplánováno co budou dělat a umí se svého plánu držet. Je nutné zmínit, že úspěšný lidé nemají strach prodávat sami sebe, protože pokud je někdo excelentní v jakékoli oblasti, musí se to všichni dozvědět. Pokud se člověk neumí prodat, nemá nic.

Kdo může úspěch mít?

Úspěch není pro každého, každý na to nemá, ale ne z důvodu, že by neměl dostatek talentu, ale z důvodu, že nevydrží dlouho, tvrdě a systematicky pracovat. Nedokáže organizovat svůj život na takové úrovni, aby dosáhl své vize a rozvinout svůj potenciál. Potkáte – li někoho skutečně významného, je to vždy člověk, který dokázal najít svůj talent a uměl ho rozvinout na tu nejvyšší úroveň, měl i štěstí a dokázal se prosadit. A to nejdůležitější závěrem, někdy, než někdo realizuje svůj potenciál rychle vyhasne nebo ztratí zájem. Jeden z klíčových prvků je schopnost pokračovat po neúspěchu. Někteří lidé jsou skvělí, když to jde všechno dobře, ale jakmile se nedaří, zhroutí se a nedokážou jít dál. Úspěšní lidé dokážou dotáhnout věci do konce, jsou důslední. K úspěchu bychom mohli tedy mít jednu nejdůležitější indicii a tou je houževnatost. Bez houževnatosti člověk nezmůže nic i kdyby měl zlatý talent na cokoli.

A co vy? Máte také svou vizi, svůj osobní plán rozvoje? Jste dostatečně houževnatí natolik abyste dosahovali to, po čem toužíte?

Diskuze

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient