Pozitivní afirmace

Přeměňte své myšlení a dosáhněte úspěchu

Jak často se vám stane, že jste tak blízko cíli, ale něco vám brání ho dosáhnout? Jednou z největších překážek na cestě k úspěchu je naše myšlení. Naše mentální přesvědčení, postoje a refrémy mají velký vliv na to, jak si ve světě vedeme. Pozitivní afirmace jsou jedním z nástrojů, které nám mohou pomoci přetvořit naše […]