Právní tipy pro freelancery

Jak se chránit při práci na volné noze?

Práce na volné noze může znít pro spoustu lidí jako sen. I zde však existuje několik věcí, na které by si měl freelancer dávat pozor. AK Olomouc vám přináší přehled rizik a rad, jak se jim při práci na volné noze vyvarovat.

Pozor na švarcsystém

Dejte si pozor na nekalé praktiky některých zaměstnavatelů, kteří si najmou spolupracovníka na IČO, ale vztah spíše připomíná zaměstnanecký poměr. Jen vám tedy většinou neproplatí dovolenou a v případě nemoci budete ležet doma zadarmo. Nejste totiž chráněni zákoníkem práce a zaměstnavatel za vás neodvádí povinné odvody. Navíc v případě kontroly a odhalení této nekalé praktiky vám i vašemu „zaměstnavateli“ hrozí tučná pokuta.

Znaky švarcsystému:

l platí vztah nadřízenosti a podřízenosti (například v určení délky pracovní doby),

l práce pro jednoho „zaměstnavatele“, jehož jménem vystupujete,

l pravidelná fakturace stejné částky,

l práce vykonávaná jen v provozovně firmy a výhradně s firemními prostředky.

Vždy trvejte na smlouvě

Důležitým bodem spolupráce mezi freelancerem a firmou/dalším freelancerem je podepsání smlouvy. Díky ní budete kryti a za dodanou službu či zboží dostanete zaplaceno respektive budete mít řádný doklad, na zákldě kterého můžete požadovat proplacení vykonané činnosti.

Každá smlouva by měla obsahovat následující:

l identifikaci smluvních stran (jména, sídla, IČO, údaje o zápisu v obchodním rejstříku či živnostenském rejstříku),

l předmět spolupráce a definice výsledku (snažte se vymezit co nejpřesněji, aby nebylo možné dodaný výsledek napadnout z důvodu špatné specifikace),

l průběh spolupráce,

l výši odměny a platební podmínky,

l odpovědnost za škodu,

l smluvní pokuty v případě nedodržení podmínek,

l ukončení smlouvy o spolupráci (na dobu určitou či neurčitou včetně podmínek pro okamžité ukončení smlouvy),

l autorské právo (kdo může používat dodané autorské dílo – zejména u kreativních freelancerů).

Jestliže si chcete být opravdu jisti, že je smlouva v pořádku, nechte si ji zkontrolovat zkušeným právníkem.

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient