7 úspěšní vědci, kteří změnili svět

V našem dnešním článku se podíváme na život a přínos sedmi úspěšných vědců, kteří svým působením v oblasti vědy zásadně ovlivnili svět kolem nás.

Marie Curie – objevitelka radioaktivity

Jaký byl přínos Marie Curie pro vědu?

Marie Curie objevila radioaktivitu a získala za své práce dva Nobelovy výzkumné ceny.

Kolik Nobelových cen získala Marie Curie?

Marie Curie získala celkem dvě Nobelovy výzkumné ceny, jednu za fyziku a druhou za chemii.

Albert Einstein – tvůrce teorie relativity

Jakou teorii formuloval Albert Einstein?

Albert Einstein formuloval teorii relativity, která změnila náš pohled na vesmír a gravitaci.

Kolik Nobelových cen získal Albert Einstein?

Albert Einstein získal Nobelovu cenu za fyziku v roce 1921.

Jane Goodall – primatoložka a ochránkyně přírody

Proč je Jane Goodall známá?

Jane Goodall je známá svým výzkumem primátů, zejména šimpanzů, a svou prací na ochraně životního prostředí.

Jak dlouho se Jane Goodall věnuje výzkumu šimpanzů?

Jane Goodall se věnuje výzkumu šimpanzů již více než 60 let.

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient